رونمایی از چهارمین فرش خاکی هرمز

رونمایی از چهارمین فرش خاکی هرمز
چهارمین فرش خاکی هرمز در بیست و هفتم بهمن ماه 91 در ساحل جنوبی جزیره، رو نمایی شد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و خصوصیات زمین شناسی جزیره هرمز، این منطقه با خاک های رنگی بسیار متنوعی پوشانده شده است که هنرمندان خلاق این ناحیه از این خاصیت بهره جسته و اقدام به طرح ریزی این فرش نموده اند.
این فرش که بزرگترین فرش خاکی جهان به شمار می رود با ابعاد حدود هزار و چهارصد متر مربع و نزدیک به چهار تن خاک رنگی هرمز را در بر گرفته، که در طی پانزده روز توسط گروه هنر نو هرمز اجرا شده است.
اعضای گروه هنر نو هرمز که در پی واکاوی دوباره اسطوره های گذشته گان در دنیای معاصر هستند، در همین راستا با بهره گیری از اسطوره های خاص هرمزگان هر ساله به ساخت فرش خاکی اقدام می نمایند؛ انتخاب امسال، (ملمداس) نامیده می شود که از آن دو روایت آبی و خشکی مطرح شده، ملمداس موجودی است که تا کمر در هیبت زنی زیبارو و اغواگر و از کمر به پایین پاهای داس مانند دارد که در صورت نزدیک شدن دریانوردان به او کشته می شدند.
طراحان با تطبیق این اسطوره با مقوله تکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی سعی در ایجاد پلی برای انتقال مفاهیم مشترک از گذشته به امروز داشتند؛ این اثر محیطی به همین مبنا، وسایل الکترونیکی و ارتباطی دنیای معاصر را در حکم ملمداس دنیای معاصر می داند که در صورت زیاده روی در استفاده از این وسایل، انزوا و مرگ اجتماعی افراد پیامدش خواهد بود.
در پروژه امسال،برای اولین بار  فضا برای مشارکت هنرمندان و هنردوستان ایجاد شده بود به گونه ای که حلقه چهاردهم فرش خاکی با دعوت از گروه هنری آرتانیان رنگ آمیزی شد.
 

منبع : www.artanian.comکلمات کلیدی:
الهام یزدانپناه  الهام پوریزدانپناه کرمانی هنر معاصر هنر مدرن تئوری هنر  
Elham Yazdanpanah Elham Pouryazdanpanan  kermani Contemporary Art Art Theory