گالری والی در تهران تاسیس شده است و از سال ۱۳۹۷ علاوه بر برگزاری نمایشگاه های گوناگون، به صورت گسترده میزبان پروژه های اجرایی مانند هنر چند رسانه ای ، ویدئو، و چیدمان است. این گالری نقش بسزایی در هنر مدرن و معاصر ایران دارد، ارائه شایسته ی آثار هنرمندان نخبه و طیف های گوناگون هنری و شناسایی استعدادهای نو و رونق افزایی به اقتصاد هنر ارکان اساسی شکل گیری آن می باشد . و سه سال پس از تاسیس با هدف اعتلای هنر ایران از جمله تاسیس موسسه فرهنگی هنری ماه مهر و معرفی استعداد های هنر ایرانی در عرصه های بین المللی از قبیل آرت فر ها، اکسپو ها ُ، بینال ها وحراجی های معتبر از جمله کریستیز، بونامز، ساتیبیز حضور مستمر دارد