ترسیم جهان پس از مرگ در آبرنگ‌های طنز آمیز / گالری والی میزبان آثار بهمن رضایی می‌شود

ترسیم جهان پس از مرگ در آبرنگ‌های طنز آمیز / گالری والی میزبان آثار بهمن رضایی می‌شود

بهمن رضایی نامقی هنرمند کاریکاتوریست که قرار است آثارش در گالری والی به نمایش در آید به هنرآنلاین گفت: در آثار این نمایشگاه سه موضوع را برای کار انتخاب کردم که به نوعی با هم مرتبط هستند.

او ادامه داد: مرگ، زندگی پس از مرگ و  و جهان قبر، موضوعاتی است که در این آثار به آن‌ها پرداخته‌ام و در کنار آثار مستقل خود در این نمایشگاه بر روی دیوار گالری می‌برم.این هنرمند کاریکاتوریست گفت: این آثار همه متعلق به سال‌های اخیر است و کاریکاتورهای جدیدی محسوب می‌شوند که من 29 عدد از این آثار را برای نمایشگاه اخیر انتخاب کردم.
رضایی نامقی گفت: من در این آثار از تکنیک آبرنگ استفاده کردم و در برخی از آثار پیرامون آثار را با مرکب کشیده‌ام.
او اظهار داشت: من این رویه را از سال 73 شروع کردم و در مینیاتورهایی که موضوعیت آن‌ها فرش بود، من از این تکنیک استفاده کردم که دو نمایشگاه هم در گالری گلستان از این آثار به نمایش در آوردم.
این کاریکاتوریست گفت: در این تکنیک به دلیل این که خلق اثر بدون قلم‌گیری امکان‌پذیر است به نظر تفکر طناز آنها امکان بهتری برای نمایش به دست می‌آورد.