تصویر فانتزی انسان مسخ شده در جهان عروسک‌ها

تصویر فانتزی انسان مسخ شده در جهان عروسک‌ها
به نظر می‌رسد این هنرمند هم زمان با به تصویر کشیدن ایده‌های ذهنی خود،  کنش هنرمندانه و کنش ذهنی خود را در یک مسیر به سمت هدف مورد نظرش هدایت می‌کند.
او در آثار این نمایشگاه با ایجاد تنوع در انتخاب و استفاده از رنگ‌ها به دلیل محتوای تصویری که انتخاب کرده است، تلاش دارد بر زیبایی لوکس تصاویرش بیافزاید. تصاویری که در نگاه اول به شدت هیجان‌انگیز و چشم‌نواز به نظر می‌رسند و بعد از مدتی در میان فانتزی به تصویر کشیده و با توجه به کنش فرمی که در روند حرکتی تصاویر به وجود آمده، مخاطب را با تصویری هولناک از یک بهم ریختگی و تشنج مواجه می‌کند که در خلال رنگ‌ها و عروسک‌ها بروز کرده‌اند.
در واقع عزمی با ایجاد تنوع در سوژه‌های عروسکی‌اش به‌گونه‌ای عمل کرده است که مخاطب در یک نگاه با آیینه‌ای تمام نما از حقیقت پیرامونش در قالب تصاویری فانتزی مواجه می‌شود. تصاویری که هم بر گرفته از خود مخاطب است و هم جهت دهنده او.
این مفهوم، زمانی عمق پیدا می‌کند که او مفاهیم مورد نظرش را به پرتره‌ها تعمیم می‌دهد و در کنار این سطوح رنگارنگ انباشته شده از عروسک، پرتره‌هایی انسانی را به تصویر کشیده که تحت تاثیر این عروسک‌ها خود را شبیه آن‌ها کرده‌اند. البته صورت‌ها که در برابر این تغییر واکنش‌های مختلفی را در خود بروز داده‌اند به نوعی نمایان‌گر نوعی مسخ شدگی در برابر یک توهم و یا قدرت حاکمه‌ای هستند که بر آن‌ها تحمیل شده است. به نظر می‌رسد موفقیت این هنرمند در آن است که این سوژه را در کمال و پختگی آن رها کند و استمرار دوباره این ایده و تاکید بر شکل زیبایی‌شناسانه این تصاویر فانتزی دیگر عمر چندانی ندارند.