هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,سهیلا حقیق

 

رنگ زندگی
به دنیا آمدم، شاید غیر لازم، بزرگ شدم به اراده دیگران
اما روزی خود را غرق رنگ های زیبایی دیدم که تار وپودم شدند: فیروزه ای، لا جورد، خاکی، قرمز، خاکستری و سبز که درواقع همة وجودم را تسخیر کردند. یک روز که از خواب پریدم دستانم رنگی بود وآن روز نقاشی همه زندگیم شد
مجموعه امسال در ادامه آثار دو سال پیش، بررسی بخشی از زندگی همنوعانمان است. انگار جدا از هیاهوی جهان هستی هر کس سر در گریبان خویش است. آیا آنها را می شناسید؟ چرا که همه محو شده اند وانتظار دارند که کلیت شان را ببینیم وانکارشان نکنیم.
به قول لوسین فروید نقاش، وبه اعتقاد من فیلسوف، تصویر برای آنکه تأثیر گذار باشد نباید مارا صرفاً به یاد زندگی بیندازد بلکه باید زندگی خودش را داشته باشد. دقیقاً به این خاطر زندگی را بازتاب دهد
 

 رنگ زندگی

نمونه کارها