رنگ زندگی

رنگ زندگی

 
به دنيا آمدم، شايد غير لازم، بزرگ شدم به اراده ديگران
اما روزی خود را غرق رنگ های زیبایی دیدم که تار وپودم شدند: فيروزه اي، لا جورد، خاكی، قرمز، خاكستري و سبز كه درواقع همة وجودم را تسخير كردند. يك روز كه از خواب پريدم دستانم رنگی بود وآن روز نقاشی همه زندگيم شد
مجموعه امسال در ادامه آثار دو سال پيش، بررسي بخشي از زندگي همنوعانمان است. انگار جدا از هياهوي جهان هستی هر كس سر در گريبان خويش است. آيا آنها را مي شناسيد؟ چرا كه همه محو شده اند وانتظار دارند كه كليت شان را ببينيم وانكارشان نكنيم.
به قول لوسين فرويد نقاش، وبه اعتقاد من فيلسوف، تصوير برای آنكه تأثير گذار باشد نبايد مارا صرفاً به ياد زندگي بيندازد بلكه بايد زندگي خودش را داشته باشد. دقيقاً به اين خاطر زندگي را بازتاب دهد
 
 

درباره هنرمندان : سهیلا حقیقت

گزارش