هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,شیرین میرجمالی,احمد رضا ثقفی,آنالی طاهریان,آرزو شهدادی,عاطفه سیاوشی,فواد بنکدار طهرانی,کیانا تبریزیان,لیدا جاویدی اصل,مارال تجربه کار,مسعود رشدی,معین معمار کاشانی,مونا جولا,ندا میر حسینی,نیلوفر نادر

 

نیمْ رخْ

به شیوه‌های گوناگونی می‌توان جهان را نظاره کرد و به شیوه‌های مختلفی می‌توان آن را درک کرد
هرگز هیچ دو‌نفری نم‌توانند ادعا کنند که با نگریستن به امر واحد از منظری یکسان به درکی مشابه از آن چیز دست یافته‌اند.
کنار هم گذاشتن دریافت‌های متنوع از یک امر، همچون قطعات یک جورچین، می‌تواند ما را به درکی جامع از آن امر رهنمون شود.
جامعه، امری‌ست متکثر ومتشکل از اجزاء متنوع. کارنمای نیم رخ تلاشی‌ست برای کنار هم گذاشتن دریافت‌های متنوع ما از جامعه با تکیه بر نظاره‌ی چهره انسان بعنوان واحد موثر در یک جامعه متکثر در وجهت تولید سندی بصری از انسان امروز و جهانی که در آن زندگی می کنیم.

 نیمْ رخْ

نمونه کارها