تئوری بی نظمی

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,مهدی جلال

 

تئوری بی نظمی

در تیٔوری بی نظمی با قابهایی از تصویر روبرو هستیم که ظاهرا در آنها، نیازی به تمرکز در پرداختن به جزیٔیات وجود ندارد و تصویری که بر بوم قرار گرفته است، فضای ذهنی هنرمند را به مخاطب نشان می دهد. جلالی بنا بر اثری که می خواسته خلق کند، سطوح، فرمها، پاشیدگی و قطرات رنگ را کنترل کرده و گاه بافت را نیز برای خلق اثرش به خدمت گرفته است. آثار او در عین بی نظمی از یکپارچگی خاصی در نوع رنگ گذاری و استفاده از بافت برخوردار هستند و تیٔوری بی نظمی مهدی جلالی

آغازی است بر مسیری که هنرمند برای آثار انتزاعیش در نظر گرفته است.

فریدون فربود

 تئوری بی نظمی

نمونه کارها