در تله افتاده

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,ریحانه افضلیان,آنیتا هاشمی مقدم,مهسا لیلابی,میترا ولائی,راضیه پورسالاری,شیلا کلامیان,حورا نعیم

 

در تله افتاده

آنچه به فریبی فریفته شده

 در تله افتاده

نمونه کارها