رد سالهای بی قراری

رد سالهای بی قراری

ماييم كه زخم خورده ايم، سرگردانيم و با ترس و طنز به دنيا نگاه مي كنيم، خسته  از اينكه "همين بود؟" یا شاید منم كه از درون با نگاه به اطراف می پرسم "همين بود؟" سوالي دوباره و همواره. انساني كه هربار خود را ويران مي كند،  دوباره مي سازد و باز با همان سوال روبرو مي شود. ريزش و ساختن در فرم و در ذهن.
راز اینجا در فرآيند نهفته است، در اينكه چطور ديالكتيك بين هنرمند و موضوع شكل مي گيرد و با حركت قلم خودِ اثر هم به اين پويايي اضافه مي شود. در اينكه چگونه فرم ها در هم می‌شکنند و در این شکستن، قالب و نگاه جدیدی خلق می‌کنند. مخلوق جدید، ناتمام و رها در نهایت خود را در اختیار مخاطب قرار داده و او را نیز به چنین در هم آمیختنی دعوت می‌کند تا تصویری  جدید از آنچه می‌بیند در ذهن خود بپروراند.
اینجاست که نقاش تنها نظاره‌گر ناتمامی کلاسیک تصاویری است که قرار بر اتمام آنها بود اما هدف خود را در ناتمامی یافته اند.
 

درباره هنرمندان : پریسا شبانی

  • ترکیب مواد روی مقوا 36*43
    ترکیب مواد روی مقوا 36*43
  • ترکیب مواد روی بوم 180* 180 سانتیمتر
    ترکیب مواد روی بوم 180* 180 سانتیمتر
  • ترکیب مواد روی بوم 100*160 سانتیمتر
    ترکیب مواد روی بوم 100*160 سانتیمتر

گزارش