بر رخش نور ماه می خندید

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط نیوشا عابدی

بر رخش نور ماه می‌خندید

 

چه چیز زیباتر از نور است؟ 

چه چیز بخشنده‌تر از نور است؟

اوست که باعث دیدن است، اوست که وجود و درک همه‌چیز را ممکن می‌کند. اوست که با این همه، هیچ خودنمایی نمی‌کند! نه رنگی دارد و نه شکلی، اما سرخ‌ترین،  سیاه ترین، آبی‌ترین، مربع‌ترین، مثلث‌ترین و... هزاران مثال دیگر را به یُمن وجودش درک می‌کنیم. 

از این‌رو، زیبایی نور نه در خود او، که در اثرات اوست. 

تصاویر نمایش پیش‌رو به این اثرات می‌پردازد؛

خواه زنانه و لطیف و خواه انتزاعی و هندسی، هیچکدام خود منبع نور نیستند، بلکه همه‌گی از میان تاریکی پیدا می‌شوند.

 

° برگرفته از سروده‌ ای از فروغ فرخزاد

 بر رخش نور ماه می خندید

نمونه کارها