باغ ناپایدار

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,مینا نادری,کامبیز صفار

 

باغ ناپایدار

همیشه یک حیاط یا باغ بزرگ در آستانه‌ی پایان یک جشن، فضای وهم‌انگیزی داشته، شبیه یک رویای نیمه تمام، یک آرزوی از دست رفته؛ وضعیتی ناپایدار که صورت محیط و اشیا در آن معرف .موقعیت زیستی و نشانه‌ای عادی آن‌ها نیست

 باغ ناپایدار

نمونه کارها