باغ ناپایدار

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط مینا نادری,کامبیز صفاری

 

باغ ناپایدار

همیشه یک حیاط یا باغ بزرگ در آستانه‌ی پایان یک جشن، فضای وهم‌انگیزی داشته، شبیه یک رویای نیمه تمام، یک آرزوی از دست رفته؛ وضعیتی ناپایدار که صورت محیط و اشیا در آن معرف .موقعیت زیستی و نشانه‌ای عادی آن‌ها نیست

 باغ ناپایدار

نمونه کارها

باغ ناپایدار
Untitled
باغ ناپایدار
Untitled
باغ ناپایدار
Untitled
باغ ناپایدار
Untitled
باغ ناپایدار
Untitled