باغ همیشه خزان

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,ریحانه افضلیان,آرش علی محمدی,مهدیه کواکب پناه,دنا فرخ آذری,ساناز علوی,سندس حمیدیان,میترا ولائی,راضیه پورسالاری,شیلا کلامیا

 

باغ همیشه خزان

در آرزوى تغییر، روز و ماه و سال میگذرانیم. میدانیم که خزان نوید بهار میدهد اما انگار که در این باغ ، برگ ریزان را پایانى نیست

 باغ همیشه خزان

نمونه کارها