بهترین حالت ممکن

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,آرش میر هاد

 

بهترین حالت ممکن

وقتی سال هشتاد وچهار خرده‌های چوب را روی هم می‌گذاشتم بارها این سوال را از خودم می‌پرسیدم که بهترین حالت ممکن قرار گرفتن این تکه‌های ناچیز خردشده وفراموش‌شده در فضا چگونه است.

شاید تراشیدن بهترین حالت ممکن برای یک مداد باشد اما باز تردید دارم.

این سوال را هنوز با خود می‌کشم... بهترین حالت ممکن یک چیز در فضا کجاست؟ چه مواردی در پاسخ به این پرسش دخیل‌اند؟

بهترین حالت ممکن انسان کجاست؟

تنها دیگر خسته می‌شوم ورها می‌کنم، وگرنه این بازی همیشه ادامه دارد...

 بهترین حالت ممکن

نمونه کارها