هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,آذین اوسطی,فائزه حمیدیا,مریم کبرایی,نگار ذنوبی,پریناز گودرزیان,پرنیان بشا

 

جنگ جو

جنگجو تربیت میشود پس جنگ باقیست

 جنگ جو

نمونه کارها