هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,عاطفه ترمشیر,فاطمه ترمشیر,افسانه بابایی تفتی,آرش علی محمدی,مریم حسین,مینو مافی,نگین شعله و

 

بازخوانی

آنچه بدست آمده روایتهایی است شخصی از بازخوانی قصه ها

 بازخوانی

نمونه کارها