مهدی جلالی

مهدی جلالی

نمایش بیشتر

بیوگرافی

 
مهدی جلالی
متولد: 1353 - شاهرود
تحصیلات :
کارشناسی ریاضی گرایش ریاضی محض، دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشجوی کارشناسی نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی