محمد فدوی

محمد فدوی

 
 محمد فدوی
متولد ۱۳۵۵
طراح گرافیک و نقاش
عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با مرتبه علمی استاد
دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تهران

نمایش بیشتر

بیوگرافی

متولد 1335
 طراح گرافیک و نقاش
 عضو هیئت‌علمی دانشکده هنرهای‌تجسمی پردیس هنرهای زیبا‌ دانشگاه‌تهران با مرتبه علمی استاد
 دکترای پژوهش هنر از  دانشگاه تهران
 
سوابق اجرایی:
1- رئیس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا-  1371-1368
2- مدیر گروه هنرهای تجسمی دانشگاه تهران- 1377-1372
3- رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی- 1383-1380
4- مدیرعامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران- 1384-1383
5- رئیس دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران- 1387
6- معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران- 1393
 
نمایشگاه‌ها:
1-‌ شرکت در چهار دوره از دوسالانه‌های گرافیک موزه هنرهای معاصر تهران و فرهنگسری نیاوران
2- نمایشگاه گروهی نقاشی در اردن- 1378
3- ورک شاپ و نمایشگاه گروهی نقاشی اکسپو 2000 - هانوفر آلمان
4- نمایشگاه گروهی نقاشی در فرهنگسرای نیاوران- 1380 و  1384
5- نمایشگاه انفرادی نقاشی نگارخانه‌های برگ و باران- 1381
6- نمایشگاه آثار و کارگاه عملی، برلین- 1382
7- نمایشگاه گروهی نقاشی( اولین جشنواره هنری قرآن)، تالار وحدت- 1383
8- نمایشگاه گروهی نقاشی( دومین جشنواره هنری قرآن)، فرهنگسرای نیاوران- 1384
9-  کارگاه عملی شهر مکناس، کشور مراکش- 1385
10- کارگاه عملی هنر مقاومت،  موزه هنرهای معاصر فلسطین ایران- 1386
11- نمایشگاه گروهی هنر جدید( ویدئو اینستالیشن)- نگارخانه صبا فرهنگستان هنر- 1386
12- نمایشگاه گروهی نقاشی هنر مقاومت- موزه هنرهای معاصر- 1386
13- نمایشگاه گروهی نقاشی اساتید دانشکده‌های هنری، موزه معاصر تهران- 1387
14- نمایشگاه گروه هنرمندان بداهه‌ساز- خانه هنرمندان بهمن ماه- 1387
15-  نمایشگاه گروهی پوسترهای فرهنگی ایران- دانشکده هنرهای زیبای سئول- 1396
16- نمایشگاه گروهی نقاشی بزرگداشت عربعلی شروه- 1397
17- نمایشگاه انفرادی نقاشی در نگارخانه والی- 1397
 
مقاله و کتاب:
1- دین و زیبایی شناسی، مجموعه مقالات دوسالانه نقاشی جهان اسلام( سایه طوبی)،
      موزه هنرهای معاصر تهران- 1383
2- مقاله " ویژگی‌های هنر تصویرسازی"، نشریه هنرهای زیبا، شماره 24- 1384
3- سخنرانی" هنر و تمدن ایران"، شهر مکناس، کشور مراکش- 1385
4- کتاب " تصویرسازی در عصر صفوی و قاجار"، انتشارات دانشگاه تهران- 1386
5- مقاله " تصویرسازی در صدر اسلام" نشریه باغ نظر- 1386
6- مقاله " تجلی آیین ور" ،دانشکده هنرهای تجسمی- 1388
7- مقاله " از توکن تا نوشتار"، مجله هنرهای تجسمی دانشگاه تهران- 1388
8- مقاله " بداهه‌سازی در نقاشی و تصویرسازی" مجله هنر های تجسمی، دانشکده هنر های تجسمی،
      دانشگاه تهران- 1389
9- کتاب " مجموعه مقالا ت اولین دوسالانه دیوار نگاری شهر تهران" سازمان زیبا سازی شهر تهران- 1391
10- مقاله "هنر کولیان اروپا"، مجله پیکره دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران- 1392
11- ترجمه کتاب " کتیبه‌های فاطمیان در مصر"، مؤلف دکتر فرج الحسینی، کتابخانه اسکندریه مصر،
       انتشارات فرهنگستان هنر- 1393
12- کتاب " اتروسک تمدن شگفت انگیز" انتشارات دانشگاه تهران- 1393 
13- کتاب " فنون تصویرسازی" تهران، انتشارات میردشتی- 1393