سارا واصف نیا

سارا واصف نیا

نقاش خودآموخته
فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری
 

نمایش بیشتر
  • 80 * 100 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
    80 * 100 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم

بیوگرافی

نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری والی، تهران- ۱۳۹۶
گالری گردان نمایشگاه گروهی طراحی، فرهنگسرای گلستان- ۱۳۹۶
گالری گردان نمایشگاه گروهی نقاشی، فرهنگسرای گلستان- ۱۳۹۶
گالری گردان نمایشگاه گروهی نقاشی،گالری نگر- ۱۳۹۶
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی، سبک سورئال، گالری نگر- ۱۳۹۶
گالری گردان نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان زن، نگارخانه شمیده- ۱۳۹۵
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی، نگارخانه عقیلی- ۱۳۹۵                                                
گالری گردان نمایشگاه گروهی نقاشی، نگارخانه عقیلی- ۱۳۹۵
گالری گردان نمایشگاه گروهی نقاشی، نگارخانه کمال الدین بهزاد- ۱۳۹۵
برگزاری برنامه های ورکشاپ رنگ روغن و آبرنگ توسط اساتید، نگارخانه کمال الدین بهزاد- ۱۳۹۵
گالری گردان نمایشگاه گروهی نقاشی، نگارخانه اریک- ۱۳۹۴
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی، نگارخانه اریک- ۱۳۹۴