رامین حفیظی

رامین حفیظی

شاعر نویسنده و نقاش
خوابهای شنی / جمعه را فراموش کن / و استخوانی خالی از سکنه (مجموعه اشعار )
و هر بار این گونه است (مجموعه داستان )
چند فیلمنامه کوتاه ،از جمله : اتاق شماره 21 ، هویت و آخرین مسیر
 فیلمنامه مستند بلند ، کشتارگاه
پژوهش در زمینه ادبیات عامیانه ( افسانه های بومی )
نمایشگاه نقاشی: انفرادی گالری والی و گروهی هفت نگاه
 

نمایش بیشتر
  • 120 * 150 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
    120 * 150 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم

بیوگرافی