پوریا نهایی

پوریا نهایی

فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک از تهران 
نمایشگاههای انفرادی : گالری شیلا 1393ا-گالری والی1394 -خانه هنرمندان 1394(مروری بر پرتره نگاری ها) 
گروهی:شرکت در بیش از بیست نمایشگاه گروهی در گالری دی- هفت نگاه - خانه هنرمندان-اردیبهشت - ترکیه -2012برلین 2013و...
برگزاری ورکشاپهای متعدد  نقاشی 


 

نمایش بیشتر
  • 70 * 100 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
    70 * 100 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم

بیوگرافی