حمید جعفری شکیب

حمید جعفری شکیب

متولد: کرج 1358   
کارشناسی ارشد رشتۀ نقاشی دانشگاه هنر تهران ، تیر 1385
کارشناسی رشتۀ نقاشی دانشکدۀ هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان، خرداد 1382
 

نمایش بیشتر
  • 120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
    120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد

بیوگرافی

 
نمایشگاهها ی انفرادی
 نمایشگاه نقاشی در نگارخانه والی تهران،  مهر94
 نمایشگاه نقاشی در نگارخانه آتبین تهران، مهر 90
 نمایشگاه نقاشی در نگارخانه لاله تهران، تیر 84 -
 
نمایشگاهها ی گروهی
 شرکت در نمایشگاه سالانه نقاشی و مجسمه خانه هنرمندان ایران، شهریور 91
 شرکت در بینال هشتم نقاشی تهران 90
 شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشیهای کوچک در نگارخانه آریا سال 90
 شرکت در نمایشگاه گروهی طراحی در نگارخانه کمال الدین بهزاد تهران ، تیر 85
 شرکت درسومین جشنواره هنر جوان سال85
  شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی در نگارخانه آتبین تهران، آذر 85
  شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی در نگارخانه لاله تهران، خرداد 84
  شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی در نگارخانه برگ تهران،83