احمد آریامنش

احمد آریامنش

احمد آریامنش ، استاد انجمن خوشنویسان ایران در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی ، در شهر همدان دیده به جهان گشود. او که بنیانگذار اولین خط ایرانی پس از گذر پنج قرن از خلق آخرین سبک شناخته شده خط ایرانی است، خط زیبای کرشمه را در سال ۱۳۷۱ و خط سفیر را در سال ۱۳۸۵ به جامعه هنری ایران و جهان ارائه نمود.  
آثار استاد احمد آریامنش، در دو سبک سنتی و مدرن خلق گردیده است. در آثار سنتی استاد،  آنچنان  هنر اصیل خط ایرانی جلوه گر می شود که گویی  نوای دلنشین تار به شبوه خط ، بر بینندگان نمایان می گردد. آثار مدرن استاد بیانگر نگاه استاد به ارتباط بین ناشناخته های این جهان و حالات انسانی است. خود وی می گوید:
و حقیقتا معانی عمیق حاکم بر دو جهان را میتوان از آثار مدرن استاد که با دلی صاف و مملو از عشق خلق گردیده است، درک نمود

نمایش بیشتر
  • 120*100 سانتی متر، اکریلیک روی بوم طلا
    120*100 سانتی متر، اکریلیک روی بوم طلا

بیوگرافی

فعالیت های آموزشی و پژوهشی استاد احمد آریامنش علاوه بر تدریس در آموزشگاه خصوصی خوشنویسی خانه هنر کرشمه ، تدریس در مرکز آموزش عالی وليعصر (كاربرد خط در گرافيك) ،  مركز آموزش عالي و كار قزوين (كاربرد خط در گرافيك)  و نیز تدریس در انجمن خوشنویسان ایران، تالیفات کتب مختلف در زمینه خوشنویسی را نیز در کارنامه هنری خود داراست.
کتاب حسن همجواری و هماهنگی در نستعلیق ، انتشارات یساولی (سال ۱۳۷۰) 
کتاب تولدی در خوشنویسی (خط کرشمه) ، انتشارات یساولی (۱۳۸۰) 
و کتاب آموزش خط سفیر ، انتشارات برگ نو (۱۳۸۹) از تالیفات استاد احمد آریامنش است