احمد تک

احمد تک

احمد تک
متولد 30/6/1346
عضو انجمن خوشنویسان ایران
اساتید
استاد جمشید مردانی
استاد علی شیرازی
استاد محمد حیدری خط شکسته
استاد امیر احمد فلسفی
1382 – چاپ اثر کتاب مشق عشق
1389 – نمایشگاه گروهی دوره فوق ممتاز استاد فلسفی  خانه هنرمندان تهران
 

نمایش بیشتر
  • 60 * 120 سانتی متر ، ترکیب مواد
    60 * 120 سانتی متر ، ترکیب مواد

بیوگرافی