به سایت گالری والی خوش آمدید

مژگان والی پور در سال ۱۳۷۱ نگارخانه والی را تاسیس کرد؛ نقش آفرینی در توسعه هنر ایران، ارائه شایسته آثار نخبگان هنری، شناسایی استعدادهای نوجو و رونق افزایی به اقتصاد هنر چهار رکن اساسی شکل گیری گالری والی ست. ادامه

نمایشگاه های جدید

در حال بارگزاری

آثار رضا علینوری

در تله افتاده

نقاشی های محمد فدوی

رد سالهای بی قراری

درباره نقاشی اردیبهشت ماه 1397

خطکشان اسفندماه 1396